Veel kastanjebomen hebben te lijden onder een hardnekkige en besmettelijke bacterie*. Deze infecteert de bast en veroorzaakt een bloedingsziekte. De bacterie belemmert het transport van voeding, waardoor de sapstroom in de boom vermindert en de boom ziek wordt. *pseudomonas syringae