Met de TreeHold-methode©, die gebruik maakt van een duurzame, innovatieve techniek, kunnen zieke kastanjebomen herstellen. Bij deze methode wordt de bast van de zieke boom met behulp van infrarood korte tijd verwarmd. Een soort koortstherapie, die ervoor zorgt dat de ziekmakende bacterie onschadelijk wordt gemaakt. Hierdoor krijgt de boom op een duurzame manier een boost, kan hij zich herstellen en blijft hij behouden voor de stad en in het straatbeeld.

Het resultaat

Voor en na de behandeling van de bomen worden monsters genomen en beoordeeld door de Universiteit Wageningen. Onderzoek wijst inmiddels uit dat het aantal bacteriën na behandeling significant afneemt en dat de bomen weer herstellen.